Bộ đầu tuýp ngắn đen 14 món 3/8 6 điểm SnapOn

• Includes 8–19 and 21 and 24 mm in a storage tray

• The Flank Drive® system grips the fastener flats and provides up to 15–20% more turning power

• The Flank Drive® Xtra wrenching system grips fasteners with the angled contour of the socket wall—delivering higher strength and up to 50% more turning power on damaged fasteners

Đơn vị: 1 bộ

Bảo hành: Theo chế độ bảo hành hãng

Mã sản phẩm: SNG214IMFMYACopy

Lưu ý : Giá có thể thay đổi theo tỉ giá.

7.579.000

Địa Chỉ : 398 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, TP.HCM

>Xem bản đồ